QOLAPS
W latach 2012 – 2016 Uniwersytet Gdański koordynuje Projekt z 7 Programu Ramowego UE pt.: „Quantum ResOurces: ConceptuaLs and APlicationS – QOLAPS” w ramach Programu IDEAS – Advanced Investigators Grant na kwotę blisko 2 mln Euro. Ten prestiżowy grant przyznany został przez Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) prof. dr hab. Ryszardowi Horodeckiemu z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG, dyrektorowi Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) w Sopocie.

Powołana w 2007 roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest pierwszą unijną agencją wspierającą finansowo badania typu ,,frontier research'' (badania pionierskie, poznawcze, prowadzące do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników).

Zespół badawczy pod kierunkiem Prof. Ryszarda Horodeckiego realizuje ten projekt w KCIK. W badaniach oprócz UG, uczestniczą trzy ośrodki polskie, tj. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Fizyki, oraz dwie instytucje zagraniczne: Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy) oraz Stockholm Universitet (Szwecja).


QOLAPS jest trzecim tego typu grantem przyznanym w Polsce w ramach 7 Programu Ramowego. W projekcie realizowane są fundamentalne badania w zakresie teorii i implementacji nowych specyficznych zasobów takich jak, kwantowe korelacje, kwantowa nielokalność, kontekstualność.kaçak bahis sitelerichip satın alchip satın alzynga chipchip satın al>trabzon rent a caravcılar escorttrabzon oto kiralama