Annual Ingarden session on Quantum Information


1

W celu stymulowania rozwoju realizowanych w Polsce badań nad informacją kwantową oraz upamiętnienia osiągnięć Romana Stanisława Ingardena (1920-2011) w tej dziedzinie Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) organizuje doroczną Sesję Naukową dedykowaną pamięci profesora.

2

W 100-lecie urodzin profesora Ingardena uroczysta Sesja zostanie zorganizowana w trybie on-line w listopadzie 2020. Na sesję będą składać się:

a) Memorial R. S. Ingarden lecture - wygłoszony przez uczonego pracującego w dowolnym miejscu na świecie,zaproszonego w uznaniu jego wybitnych osiągnięć w dziedzinie informacji kwantowej.

b) Distinguished talk - jeden lub dwa referaty wygłoszone przez młodych naukowców pracujących w Polsce.

Referaty wyróżnione zostaną wybrane w trybie konkursowym spośród zgłoszeń prac nadesłanych przez autorów urodzonych w roku 1980 lub w latach następnych.

3

Do udziału w konkursie może przystąpić każdy autor pracy naukowej, który pracował w Polsce przynajmniej 6 miesięcy mijającego roku akademickiego. Zgłoszenie zawierające tytuł proponowanego referatu oraz jednostronicowe streszczenie głównego wyniku pracy wraz z odnośnikiem do preprintu zamieszczonego w bazie arXiv w okresie od 1.09.2019 do 30.08.2020 należy przesyłać w terminie do 25 września 2020 na adres: kcikaward@ug.edu.pl

4

W przypadku prac wieloautorskich autor preprintu dołącza zgodę wszystkich współautorów na zgłoszenie danej pracy do konkursu.

5

Dyrekcja KCIK powołuje corocznie Jury Konkursu składające się wyłącznie z ekspertów w tej dziedzinie nie pracujących w Polsce i liczące od 3 do 7 osób. Decyzje Jury podejmowane w trybie zdalnym zwykłą większością głosów przy udziale ponad połowy członków.

6

Biorąc pod uwagę wartość naukową zgłoszonych prac Jury rozstrzyga konkurs w terminie do 15 października 2020 wybierając ze zgłoszonych kandydatur nie więcej niż dwie propozycje.

7

Jury ma prawo odstąpić od przyznania wyróżnionych referatów w przypadku, gdy uzna, że żadna ze zgłoszonych prac nie cechuje się 25należytym poziomem naukowym. Werdykt Jury jest ostateczny.

Karol Życzkowski

Dyrektor KCIK

beylikdüzü escortkaçak bahis sitelerichip satın alchip satın alzynga chipchip satın alavcılar escortbeylikdüzü escort