Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej
Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk, Poland
Phone: +48 58 523 22 51
email: kcik@ug.edu.pl