Prof. dr hab. Karol Życzkowski
Dyrektor Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej

Prof. dr hab. Paweł Horodecki
Dyrektor ds. Programowych

Dr hab. Łukasz Rudnicki, Prof. UG
Dyrektor ds. Organizacyjnych

Mgr Jolanta Rejniak
Główny Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych


Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej 2019-2023

 • Prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Rady Naukowej KCIK
 • Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor KCIK
 • Prof. dr hab. Paweł Horodecki, ICTQT-Uniwersytet Gdański, Wice-Dyrektor KCIK ds. programowych
 • Dr hab. Łukasz Rudnicki, ICTQT-Uniwersytet Gdański, Wice-Dyrektor KCIK ds. organizacyjnych
 • Dr hab. Lech Mankiewicz, CFT PAN, Warszawa
 • Dr hab. Adam Sawicki, CFT PAN, Warszawa
 • Dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Dr hab. Tomasz Sowiński, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Dr inż. Marcin Nowakowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Adam Miranowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Andrzej Grudka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr hab. Zbigniew Puchała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dr Piotr Kolenderski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dr hab. Lech Jakóbczyk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Dr hab. Marek Mozrzymas, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Członkowie Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej 2015-2019

 • Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, Uniwersytet Gdański, Dyrektor KCIK
 • Prof. dr hab. Marek Kuś, CFT PAN, Warszawa, Przewodniczący Rady Naukowej KCIK
 • Dr hab. Lech Mankiewicz, CFT PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Dr hab. Marcin Pawłowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Jacek Kossut, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Leszek Sirko, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Czachor, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Ryszard Tanaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dr hab. Lech Jakóbczyk, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Członkowie Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej 2007-2015

 • Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Dyrektor KCIK
 • Prof. dr hab. Marek Kuś, CFT PAN, Warszawa, Przewodniczący Rady Naukowej KCIK
 • Dr hab. Lech Mankiewicz, CFT PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Jacek Kossut, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Robert Alicki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Ryszard Tanaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. dr hab. Zdzisław Latajka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław