Sponsor

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej nagradza co roku najlepsze, opublikowane w Polsce, prace z dziedziny informacji kwantowej. Organizujemy również otwarty, międzynarodowy konkurs i przyznajemy Złotą Nagrodę za rozwiązanie jednego z otwartych problemów z dziedziny informacji kwantowej.

Junior KCIK Award – przyznawana jest za najlepszą pracę licencjacką.

Bronze Award – przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską złożoną i obronioną w Polsce w roku 2021 (3000 PLN)

Silver Award – przyznawana za najlepszą rozprawę doktorską obronioną w Polsce w 2021 (5000 PLN)

Golden Award (międzynarodowa) – rozwiązanie wybranego problemu otwartego z dziedziny informacji kwantowej (2021 EUR za każdy z problemów).


Złota Nagroda KCIK zostanie przyznana za rozwiązanie jednego z pięciu problemów z dziedziny informacji kwantowej. W konkursie mogą brać naukowcy z całego świata. Uczestnicy zobowiązani są do 31 stycznia, 2023 r. nadesłać na adres mejlowy: kcikaward@ug.edu.pl:

a) jednostronne podsumowanie rozwiązania (w formacie PDF),
b) link do preprintu w repozytorium arXiv, opublikowanego w roku 2022, gdzie przedstawione jest rozwiązanie problemu.

W roku 2023 Złota Nagroda KCIK przyznana za rok 2022 wyniesie 2022 Euro. Laureat Złotej Nagrody zostanie zaproszony na odbywające się corocznie Sympozjum KCIK gdzie będzie miał okazję zaprezentować swoją pracę. Koszty pobytu pokrywa KCIK. Złota Nagroda może zostać przyznane grupie autorów. W tym przypadku autorzy dzielą się nagrodą i wyznaczają osobę, która zaprezentuje rozwiązanie na Sympozjum KCIK.

Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane w danym roku XXXX, konkurs zostanie otwarty ponownie według tych samych zasad w roku następnym XXXX + 1. Złota Nagroda KCIK będzie zwiększać się liniowo XXXX + 1 Euro a zaproszenie do Gdańska na Sympozjum KCIK będzie ważne na rok XXXX + 2. Konkurs zostanie zamknięty jeśli wszystkie pięć problemów znajdzie rozwiązanie. Wtedy, jak to zwykle bywa, pojawią się nowe, nierozwiązane jeszcze problemy.

Lista problemów do Golden Award:

 1. Give an infinite series of dimensions: d1, d2, d3,… for which explicit constructions of Symmetric Informationally Complete generalized quantum measurements are found.
 2. Find four Mutually Unbiased Bases in dimension d=6 or prove that there are no 7 MUBs in this dimension.
 3. Find solution of the problem of 36 entangled officers of Euler, or show the solution does not exist.
 4. Establish whether there exist bound entangled states with negative partial transpose.
 5. Show that the symmetric 2-ququart Werner state with its partial transpose proportional to a unitary operator is 2-copy non-distillable.

Nagrody Brązowa i Srebrna

Nagroda brązowa za najlepsza prace magisterska
Nagroda srebrna za najlepszą pracę doktorska w dziedzinie informacji kwantowej  obronioną w Polsce w roku 2022.

Niezależnie od nagrody finansowej (3000/5000 zł) Laureaci będą zaproszeni do wygłoszenia referatu podczas XIV Symposium KCIK- ICTQT on Quantum Information, Sopot, 18-20 maja, 2023 r.

Każdy kandydat lub opiekun może wysyłać zgłoszenie mailem na adres kcikaward@ug.edu.pl do 26 lutego, 2023.


Laureaci Junior KCIK Award 2021

Główna nagroda Junior KCIK Award 2021 przyznana została Piotrowi Dulianowi (UW) za pracę Efficiency of random sets of gates

Dodatkowo wyróżniono dwie prace (honorable mention)

 • Compilation of qubit quantum gates in the presence of noise Pana Jakuba Korsaka (UW), oraz
 • Bell inequalities for quantum states of local dimension higher than two Pana Błażeja Kuzaka (UW)

Laureaci KCIK Award 2020

 1. Golden Awardnagroda nieprzyznana, konkurs pozostaje otwarty!
 2. Silver Award za najlepszą pracę doktorską z dziedziny informacji kwantowej obronioną w Polsce w 2020 r.: dr Anna Szczepanek (Jagiellonian University). Tytuł zwycięskiej pracy Quantum Dynamical Entropy of Unitary Operators in Finite-dimensional State Spaces.
 3. Bonze Award za najlepszą pracę magisterską z dziedziny informacji kwantowej obroniona w Polsce w 2020 r.: Michał Lipka (University of Warsaw), tytuł nagrodzonej pracy: Generation of polarization entanglement in wavevector-multiplexed atomic quantum memory.
 4. Wyróżnienie za weryfikacje otrzymanego rozwiązania na komputerze kwantowym w swojej pracy magisterskiej dla Jakuba Czartowskiego (Jagiellonian University), tytuł wyróżnionej pracy magisterskiej Global quantum measurements with optimal single-sided distinguishability.
 5. Junior KCIK Award 2020 za najlepszą prace licencjacką obronioną w Polsce w 2020r.
  • Pierwsze miejsce: Karol Łukanowski (University of Warsaw), tytuł pracy: Optymalne zespoły stanow światła w komunikacji kwantowej w obecności strat.
  • Drugie miejsce: Marcin Rudziński (Jagiellonian University, Cracow), tytuł pracy: Uogólnione pomiary kwantowe w reprezentacji gwiaździstej.

Laureaci KCIK Award 2019

 1. Golden Awardnagroda nieprzyznana, konkurs pozostaje otwarty!
 2. Silver Award za najlepszą pracę doktorską z dziedziny informacji kwantowej obronioną w Polsce w 2019 r.: dr Michał Parniak (University of Warsaw).
 3. Bronze Award za najlepszą prace magisterską z dziedziny informacji kwantowej obroniona w Polsce w 2019 r.: Filip Maciejewski (University of Warsaw), tytuł nagrodzonej pracy: POVMs on quantum devices.
 4. Wyróżnienie za zaawansowanie techniczne pracy oraz jej przejrzystość, a także wyraźnie widoczna samodzielność autorki dla Katarzyny Siudzińskiej (UMK Toruń). Tytuł wyróżnionej pracy doktorskiej Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels.