Badania

Badania w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej dotyczą informatyki kwantowej oraz fizyki teoretycznej. Tematyka realizowanych projektów jest różnorodna i waha się od podstaw mechaniki kwantowej do kwantowej kryptografii. Zainteresowania naukowe i badania pracowników KCIK skupiają się wokół następujących zagadnień:

  • Teoria kwantowych korelacji
  • Kwantowa kryptografia
  • Kwantowe układy wielociałowe
  • Kwantowa termodynamika
  • Kwantowa nielokalność i kontekstulaność
  • Podstawy mechaniki kwantowej
  • Losowość,
  • Kwantowa korekcja błędów i obliczenia odporne na szum