About us

KCIK jest jednostką badawczą zrzeszającą dwanaście polskich instytucji

Historia

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku (KCIK) zostało powołane przy Uniwersytecie Gdańskim 29 czerwca 2007 jako wspólna jednostka badawcza zrzeszająca dziewięć polskich jednostek…

Badania

Tematyka realizowanych projektów jest różnorodna i waha się od podstaw mechaniki kwantowej do kwantowej kryptografii…

Ludzie

Struktura organizacyjna i członkowie Rady Naukowej KCIK 2019-2023…

News

KCIK logo

Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022

Decyzją Komitetu Noblowskiego nagrodę otrzymali Alain Aspect (Francja), John Clauser (USA) i Anton Zeilinger (Austria) za przełomowe doświadczenia optyki kwantowej! https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/press-release/ Szczególnie gratulujemy profesorowi Aspectowi, który w seszłym roku wygłosił …

Światowy Dzień Kwantów w Trójmieście, 14 kwietnia

Światowy Dzień Kwantów jest inicjatywą specjalizujących się w badaniach kwantowych naukowców z ponad 65 krajów. Jest to inicjatywa zdecentralizowana i oddolna, angażująca wszystkich naukowców kwantowych, inżynierów, edukatorów, popularyzatorów nauki, przedsiębiorców, …

Silver Award

2021 not awarded 2020 Anna Szczepanek (Jagiellonian University) 2019 Michał Parniak (University of Warsaw)