About us

KCIK jest jednostką badawczą zrzeszającą dwanaście polskich instytucji

Historia

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku (KCIK) zostało powołane przy Uniwersytecie Gdańskim 29 czerwca 2007 jako wspólna jednostka badawcza zrzeszająca dziewięć polskich jednostek…

Badania

Tematyka realizowanych projektów jest różnorodna i waha się od podstaw mechaniki kwantowej do kwantowej kryptografii…

Ludzie

Struktura organizacyjna i członkowie Rady Naukowej KCIK 2019-2023…

News

KCIK logo

Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022

Decyzją Komitetu Noblowskiego nagrodę otrzymali Alain Aspect (Francja), John Clauser (USA) i Anton Zeilinger (Austria) za przełomowe doświadczenia optyki kwantowej! https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/press-release/ Szczególnie gratulujemy profesorowi Aspectowi, który w seszłym roku wygłosił …