Złota Nagroda KCIK – czekamy na zgłoszenia

Złota Nagroda KCIK zostanie przyznana za rozwiązanie jednego z pięciu problemów z dziedziny informacji kwantowej. W konkursie mogą brać naukowcy z całego świata. Uczestnicy zobowiązani są do 31 stycznia, 2022 r. nadesłać na adres mejlowy: kcikaward@ug.edu.pl:

a) jednostronne podsumowanie rozwiązania (w formacie PDF),
b) link do preprintu w repozytorium arXiv, opublikowanego w roku 2021, gdzie przedstawione jest rozwiązanie problemu.

W roku 2022 Złota Nagroda KCIK przyznana za rok 2021 wyniesie 2021 Euro. Laureat Złotej Nagrody zostanie zaproszony na odbywające się corocznie Sympozjum KCIK gdzie będzie miał okazję zaprezentować swoją pracę. Koszty pobytu pokrywa KCIK. Złota Nagroda może zostać przyznane grupie autorów. W tym przypadku autorzy dzielą się nagrodą i wyznaczają osobę, która zaprezentuje rozwiązanie na Sympozjum KCIK.

Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane w danym roku XXXX, konkurs zostanie otwarty ponownie według tych samych zasad w roku następnym XXXX + 1. Złota Nagroda KCIK będzie zwiększać się liniowo XXXX + 1 Euro a zaproszenie do Gdańska na Sympozjum KCIK będzie ważne na rok XXXX + 2. Konkurs zostanie zamknięty jeśli wszystkie pięć problemów znajdzie rozwiązanie. Wtedy, jak to zwykle bywa, pojawią się nowe, nierozwiązane jeszcze problemy.